Jørgen Melve - - Vestland

Jørgen Melve sitt innlegg i dagsorden punkt 8