Jorge Del Pino - - Nordland

Jorge Del Pino sitt innlegg i dagsorden punkt 8