Jonny Meland

Jonny Meland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.