John Thomas Suhr - Oslo

John Thomas Suhr sitt innlegg i dagsorden punkt 8