John-Peder Denstad - LO Norge

John-Peder Denstad sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet