Joachim Espe - LO Norge

Joachim Espe sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet