Jens Olav Hagebakken - - LO Norge

Jens Olav Hagebakken sitt innlegg i dagsorden punkt 8