Jeanette Lea Romslo - - LO Norge

Jeanette Lea Romslo sitt innlegg i dagsorden punkt 8