Jan Olav Andersen - - LO Norge

Jan Olav Andersen sitt innlegg i dagsorden punkt 8