Ingunn Strand Johansen

Ingunn Strand Johansen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.