Ingrid Sølberg - LO Norge

Ingrid Sølberg sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet