Inger Kristin Byberg - - Oslo

Inger Kristin Byberg sitt innlegg i dagsorden punkt 8