Inge Ramsdal - - Rogaland

Inge Ramsdal sitt innlegg i dagsorden punkt 8