Herdem Trønnes - - LO Norge

Herdem Trønnes sitt innlegg i dagsorden punkt 8