Helge Arild Sporsheim

Helge Arild Sporsheimsitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet