Heidi Apeland

Heidi Apeland sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.