Hans-Petter Gilleshammer - - Vestland

Hans-Petter Gilleshammer sitt innlegg til dagsorden punkt 8