Hans Fredrik Danielsen - - Troms og Finnmark

Hans Fredrik Danielsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8