Gudrun Høverstad - - LO Norge

Gudrun Høverstad sitt innlegg til dagsorden punkt 8