Frode Larsen - - LO Norge

Frode Larsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8