Frode Lagset - - LO Norge

Frode Lagset sitt innlegg i dagsorden punkt 8