Frode Engen - - LO Norge

Frode Engen sitt innlegg til dagsorden punkt 8