Fredrik Winger-Solvang - LO Norge

Fredrik Winger-Solvang sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet