Fredrik T. Oftebro - - Oslo

Fredrik T. Oftebro sitt innlegg i dagsorden punkt 8