Frank Toks - LO Norge

Frank Toks sitt innlegg i dagsorden punkt 8