Espen Berntsen - - LO Norge

Espen Berntsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8