Espen Amundsen - - Troms og Finnmark

Espen Amundsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8