Endre Sjøvoll - - LO Norge

Endre Sjøvoll sitt innlegg i dagsorden punkt 8