Ellen Dalen - - Oslo

Ellen Dalen sitt innlegg til dagsorden punkt 8