Elisabeth Sundset

Elisabeth Sundset sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.