Elin Løset Vie - - LO Norge

Elin Løset Vie sitt innlegg i dagsorden punkt 8