Christoffer Heggholmen - - LO Norge

Christoffer Heggholmen sitt innlegg i dagsorden punkt 8