Christian Justnes - - LO Norge

Christian Justnes sitt innlegg i dagsorden punkt 8