Charlott Pedersen

Charlott Pedersen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.