Cay Nordhaug - - LO Norge

Cay Nordhaug sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet