Bjørn Sigurd Svingen - LO Norge

Bjørn Sigurd Svingen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet