Bjørn Halvorsen - Oslo

Bjørn Halvorsen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet