Bente Seljebakken Klausen - LO Norge

Bente Seljebakken Klausen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet