Beate Steinsvik - - LO Norge

Beate Steinsvik sitt innlegg i dagsorden punkt 8