Aud Marit Sollid

Aud Marit Sollid sitt innlegg til dagsorden pkt. 8.