Atle Rasmussen - - Vestland

Atle Rasmussen sitt innlegg i dagsorden punkt 8