Astrid Reistad - - Trøndelag

Astrid Reistad sitt innlegg i dagsorden punkt 8