Arnfinn Hansen - - Vestfold og Telemark

Arnfinn Hansen sitt innlegg til dagsorden pkt. 8 Handlingsprogrammet