Anne Svendsvoll - - Agder

Anne Svendsvoll sitt innlegg i dagsorden punkt 8