Anne Green Nilsen - - Oslo

Anne Green Nilsen sitt innlegg i dagsorden punkt 8