Anne Berit Aker Hansen - - LO Norge

Anne Berit Aker Hansen sitt innlegg i dagsorden punkt 8