Anders Hovind - - Viken

Anders Hovind sitt innlegg i dagsorden punkt 8