Alida Johanne Domaas - - LO Norge

Alida Johanne Domaas sitt innlegg i dagsorden punkt 8