Alexander Liane - - LO Norge

Alexander Liane sitt innlegg i dagsorden punkt 8