Yngve Carlsen

Yngve Carlsen sitt innlegg i dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen